Cập Nhật Chương Trình Gia Hạn Visa Mỹ Không Cần Phỏng Vấn 2021

Ngày đăng bài: 15/08/2023

Cập nhật Chương trình Gia hạn Thị thực qua Đường Bưu điện Với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Blinken đã tạm thời cho phép các viên chức lãnh sự miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin lại thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 12 tháng mới đủ điều kiện để được miễn phỏng vấn. Ngoại trưởng đã tạm thời kéo dài thời hạn trên thành 48 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thay đổi này sẽ cho phép các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý một số đơn xin thị thực không định cư, đồng thời hạn chế số lượng đương đơn phải đến bộ phận lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho những đương đơn khác và các nhân viên lãnh sự. Các đương đơn có thể đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện nếu thị thực trước của đương đơn hết hạn không quá 48 tháng, và hội đủ các điều kiện cho việc gia hạn thị thực không cần phỏng vấn.

Việc có sẵn visa khi đường bay được mở lại là cơ hội thuận lợi để du khách Việt đến Mỹ du lịch, thăm thân,... ngay sau dịch COVID-19.  

5 (100%) 1 votes
. Có 1 người đánh giá
0899909145